بایگانی/آرشیو برچسب ها : آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى انجمن صنفى کارفرمایى کانونهاى تبلیغاتى فارس

به اطلاع کلیه اعضا محترم انجمن صنفى کارفرمایى کانونهاى تبلیغاتى فارس مى رساند که جلسه مجمع عمومى عادى انجمن، ساعت ۱۷:۰۰ ( پنج بعدازظهر )   روز پنجشنبه۹۶/۰۴/۰۱    در محل هتل پارک سعدی روبروی باغ جهان نما برگزار خواهد شد. از کلیه اعضا براساس شرایط مندرج درمواد ٣٢،٨،۵،۴ اساسنامه دعوت مى شود که در جلسه موصوف، حضور بهم رسانند . دستور ... بیشتر بخوانید »

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) انجمن صنفی کارفرمایی کانونهای تبلیغاتی استان فارس   به استناد ماده ۱۰ اساسنامه انجمن و صورتجلسه مورخ ۲۷/۰۲/۹۴ هیئت مدیره انجمن،به این وسیله از کلیه اعضا محترم انجمن صنفی کارفرمایی کانونهای تبلیغاتی فارس دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که راس ساعت      ۹ صبح روز ... بیشتر بخوانید »