اساسنامه

تاریخ تنظیم : ۳۱/۱/۸۰

تاریخ اصلاحات: ۹/۱۰/ ۸۳

تاریخ اصلاحات مجدد ۸/۴/۹۱

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایان کانون های تبلیغاتی استان فارس ( با لحاظ آخرین نظرات وزارت کارتعاون و رفاه اجتماعی)

 

 

فصـل اول

 کلیـات

 

ماده ۱-  در اجرای ماده (۱۳۱) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشند، انجمن صنفی کارفرمایان کانون های تبلیغاتی استان فارس تشکیل می گردد.

ماده ۲- نام ، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن صنفی

 نام: انجمن صنفی کارفرمایی کانون های تبلیغاتی فارس که در این اساسنامه به اختصار انجمن صنفی نامیده می شود. و حوزه فعالیت انجمن صنفی  ، حوزه جغرافیایی استان فارس می باشد و اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی شیراز بلوار مدرس ، کوی زهرا نبش تقاطع ایثار مجتمع فرهنگی هنری حضرت زهرا (س) طبقه دوم . تلفن: ۷۲۵۰۹۵۱ و تلفکس: ۷۲۵۰۹۵۲

تبصره ۱: هر زمان که ایجاب نماید هیئت مدیره می تواند اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محدوده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را هم زمان به اعضا ء اطلاع و وزارت کار را به صورت کتبی مطلع سازد.

 

ماده ۳- اهداف و وظایف اساسی و عام انجمن صنفی:

۱-۳-کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن .

۲-۳-جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیازها و اولویتها .

۳- ۳-همکاری با وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط در ایجاد مراکز تحقیقاتی و مراکز آموزشی در زمینه تبلیغات و همچنین تدوین قوانین مورد نیاز تبلیغات ، رفع مشکلات حقوقی و صنفی و همکاری در پروژه های ملی استانی

۴- ۳-ارایه نظر کارشناسی و همکاری با مراجع ذیربط در خصوص بررسی و تشخیص صلاحیت فنی ، ارزش یابی کارهای تخصصی ، درجه بندی و طبقه بندی

۵- ۳-حضور فعال به عنوان یک مرجع تخصصی و ذیصلاح در مسائل حقوقی بر اساس عرف تبلیغات و قوانین و مقررات  جاری جمهوری اسلامی ایران

۶- ۳-همراهی و همکاری با نهادهای تبلیغات بازرگانی در نظام جمهوری اسلامی ایران

۷- ۳-معرفی کارشناس رسمی به مراجع حقوقی و قضایی

۸- ۳- همکاری در جهت تدوین نظامنامه حرفه ای و آیین نامه های تخصصی ، بررسی تعرفه های حق الزحمه  پیشنهاد قراردادهای همسان( تیپ )

 

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

9-3- ایجاد مرکز تحقیقات حرفه ای ، جمع آوری اسناد ، آمار و اطلاعات ، کتب و نشریات علمی تخصصی و دیگر منابع مورد نیاز حرفه

۱۰- ۳- حمایت از حرفه تبلیغات استان در کسب اعتبار ملی و بین المللی

۱۱- ۳- کوشش در ایجاد تسهیلات برای ارائه خدمات و توانایی های تخصصی اعضاء در خارج از مرزهای ایران در چارچوب مقررات

۱۲- ۳- برگزاری جشنواره ها ، نمایشگاه ها ، همایش ها و مسابقات حرفه ای با رعلایت موازین و مقررات قانونی

۱۳-۳-  انتشار کتاب ها و نشریات مورد نیاز حرفه با کسب اجازه از مراجع ذیصلاح

۱۴- ۳- دریافت ، نشر و اعلام بخش نامه های دولتی مربوط به حرفه ، بین اعضا

۱۵ ۳- آگاه نمودن اعضاء به قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران در مورد حفظ حقوق مصرف کننده و الزام اعضاء به رعایت آن

۱۶- ۳- تدوین نظام نامه های داخلی به منظور تسهیل در ایجاد مناسبات و ارتباطات حرفه ای برای گسترش و تامین بالاترین بازده فنی ، حرفه ای با رعایت اصل مشارکت در تصمیم گیریها و واگذاری مسئولیتها

۱۷-۳-  کوشش در ایجاد هماهنگی بین گروههای مختلف تخصصی مرتبط به منظور دستیابی به دیدگاههای مشترک حرفه ای برای بالا بردن سطح کیفی حاصل کار اعضاء و ارتقاء بهره وری

۱۸- ۳- همکاری در تشکیل شرکتهای تعاونی در چارچوب قوانین و سهیم کردن اعضاء به منظور حل مشکلات کاری و حرفه ای

۱۹- ۳- تاسیس کمیته های تخصصی حرفه ای برای پیشبرد اهداف انجمن در چارچوب وظایف و اهداف مندرج در این اساسنامه

۲۰-۳-انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط .

۲۱-۳–دریافت ورودیه ، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه .

۲۲-۳-خرید ، فروش و تملک اموال منقول و غیر  منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

۲۳-۳-پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی .

۲۴-۳-همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرارداده شده یا خواهد شد .

۲۵-۳–قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها .

۲۶-۳-ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانونهای مربوط در داخل یا خارج از کشور در چارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور .

۲۷-۳- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری .

 

 

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

 

 

 

 ‘

فصـل دوم

شرایط عضویت : تعلیق ، سلب عضویت و منابع مالی انجمن صنفی

ماده ۴- شرایط عضویت :

کلیه اشخاص حقیقی ( کارفرمایان ) و اشخاص حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند .

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳- عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی

۴- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر

۵- داشتن حسن شهرت

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷- داشتن مجوز معتبر کانون تبلیغات و آگهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس )

۸- قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی

۹- اقامت در حوزه جغرافیایی قعالیت انجمن صنفی

۱۰- پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب .( سالانه بر اساس اساسنامه )

تبصره ۱- کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچکس را نمی توان به عضویت در انجمن مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود .

تبصره ۲ چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد متقاضی می تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع مطرح نماید .

تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است .

تبصره ۳- در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است .

ماده ۵- موارد تعلیق یا محرومیت از عضویت انجمن صنفی :

۱- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۸ این اساسنامه ( با اعلام مسئولان مالی انجمن صنفی )

۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن ( با تشخیص هیات مدیره انجمن صنفی )

۳- از دست دادن شرایط مندرج در ماده ۴ این اساسنامه

۴- آراء قطعی صادره از سوی مراجع قضایی کشور .

۵- تغییر شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بیش از شش ماه .

تبصره در موارد بندهای ۱ و ۲ عضویت شخص مورد نظر تا تشکیل مجمع عمومی به حالت تعلیق در می آید و تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی عادی حق رای نخواهد داشت .

 

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

 

 

 

 

ماده ۶- منابع مالی انجمن صنفی :

الف ورودیه برای هر عضو مبلغ چهار میلیون  ریال که فقط برای یک بار دریافت می گردد .

ب حق عضویت به میزان یک میلیون  ریال در  سال .

ج- کمک های مالی داوطلبانه اعضا در حد توانایی و به اختیار کمک دهنده .

تبصره۱- قبول و دریافت کمک های مالی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو منوط است به اطلاع کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی .

تبصره ۲- انجمن صنفی باید دارای حداقل ۲ دفتر با عنوانهای دفتر عضویت و دفتر امور مالی باشد

ماده ۷- کلیه اعضا باید حق عضویت خود را با توجه به ماده ۶ ، هر ساله به طور مرتب به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانکی که انجمن صنفی تعیین و اعلام می کند واریز و رسید بانکی را به خزانه دار تسلیم نمایند .

تبصره ۱- دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضای رئیس هیات مدیره و خزانه دار انجمن برسد .

تبصره۲- مبالغی که به عنوان ورودیه و حق عضویت دریافت می شود ، قابل استرداد نیست .

تبصره ۳- هیات مدیره نمی تواند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه به مصرف برساند .

ماده ۸- چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه دار به وی اخطار کتبی داده می شود . چنانچه از تاریخ اخطار ، حداکثر ظرف یک ماه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید، با تصویب هیات مدیره ، عضویت شخص مذکور در انجمن صنفی ، به حالت تعلیق در می آید . اخراج یا قبول مجدد آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد .

تبصره ۱ تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر ، با هیات مدیره خواهد بود .

تبصره ۲- توضیح اینکه سال مالی انجمن از تاریخ یک فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه می باشد .

 

 

فصـل سـوم

ارکان انجمن صنفی

 

ماده ۹- ارکان انجمن صنفی عبارت است از :

۱-     مجمع عمومی

۲-    هیات مدیره

۳-    بازرس یا بازرسان

الف مجمع عمومی ، حدود وظایف و اختیارات آن

ماده ۱۰- مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن صنفی است از اجتماع اعضاء و یا نمایندگان اعضای حقوقی ، با هماهنگی و نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به دو صورت عادی و فوق العاده تشکیل می گردد.

تبصره۱- برای تشکیل مجامع عمومی و فوق العاده ، هیات مدیره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسیله درج آگهی در روزنامه که در آن روز ساعت ، مکان تشکیل و دستور جلسه بطور روشن قید شده باشد ، اقدام نماید . بدیهی است از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی و همچنین بین دو مرحله مجمع عمومی ، باید حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداکثر این فاصله نباید از ۴۵ روز تجاوز نماید .

 

 

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

 

تبصره ۲- دعوت مجامع عمومی به تصویب هیات مدیره خواهد بود و بازرس یا بازرسان با یک چهارم اعضاء می توانند در هر زمانی که تشخیص می دهند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند .

تبصره ۳- دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده ، مکلفند موضوع و زمان و مکان تشکیل مجمع عمومی را حداقل ۲۰ روز پیش از تشکیل بدون احساب روزهای تعطیل طی دعوتنامه کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند .

تبصره ۴- اخذ رای در جلسات مجامع عمومی علنی است مگر در مورد انتخاب هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان و سایر مواردی که مجمع عمومی تصویب نماید ، بطور کتبی و مخفی بعمل خواهد آمد.

تبصره ۵- هر یک از اعضای مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا را بر عهده گیرد .

ماده ۱۱ – مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضاء رسمیت می یابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .

تبصره ۱- مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیات مدیره یا بازرسان یا یک سوم اعضاء بطور فوق العاده تشکیل می گردد . این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن نیز همانند مجمع عمومی عادی خواهد بود .

تبصره ۲- تصمیمات مجمع عمومی عادی در کلیه مراحل ، با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر است مگر در موارد انتخاب هیات مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی آرای حاضران نافذ خواهد بود .

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از :

۱-     استماع گزارش هیات مدیره و بازرس یا بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی انجمن صنفی .

۲-    استماع ، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار در خصوص صورتهای مالی سالانه و بودجه آتی انجمن صنفی .

۳-    دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خط مشی و برنامه های آتی انجمن صنفی .

۴-    تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضاء در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد .

۵-    بررسی و تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن صنفی که صلاحیت آنان از سوی هیات مدیره تایید نشده باشد .

۶-    رسیدگی نهایی به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی این اساسنامه ،از عضویت انجمن صنفی معلق یا سلب عضویت شده اند ( موضوع ماده ۶ اساسنامه )

۷-    تفویض اختیار به هیات مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دسته جمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا.

۸-    ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و سایر مراکز مرتبط

۹-    انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی

۱۰-  اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور .

 

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

 

 

 

ماده ۱۳ – مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در موارد موضوع ماده ۱۴ با حضور دست کم نصف بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد . چنانچه بار اول نصاب حاصل نشود ، در مرحله دوم با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت می یابد و در هر حال تصمیمات آن اعم از مرحله اول یا دوم با اکثریت سه چهارم آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۴ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارت است از :

۱-     طرح و تصویب اصلاحات اساسنامه

۲-    تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیات مدیره، در این زمینه .

۳-    انحلال انجمن صنفی و انتخاب هیات تصفیه

تبصره- پیشنهادها در زمینه تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه ، باید به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود .

ماده ۱۵- پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره بلافاصله هیات رئیسه مجمع عمومی مرکب از دست کم یک رئیس یک یا دو نایب رئیس و یک یا دو منشی از بین اعضای حاضر با رای اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هیات مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار مجمع عمومی باشد ، دو نفر دیگر به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضاء انتخاب می شوند .

تبصره۱- اعضاء هیات رئیسه مجمع عمومی و هیات نظارت بر انتخابات نباید کاندیدای عضویت در هیات مدیره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که انجمن صنفی دارای کمتر از ۲۰ عضو باشد ).

تبصره۲- برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن صنفی را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی ، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره ۳- هیات رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات ، مکلفند در پایان رای گیری ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا ، اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه تعیین نمایند .

تبصره۴- هر گاه در مجمع عمومی ، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد ، هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می تواند اعلام تنفس نموده ، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد ، معین کند ، تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی می باشد که در صورت عدم تشکیل ، در مرحله بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد .

ماده ۱۶ – چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات کتبا اعتراض نمایند هیات رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف خواهند بود حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع اعضای انجمن صنفی خصوصا اعضای معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند .

تبصره چنانچه اعتراض یا اعتراضهای رسیده وارد باشد ، هیات رییسه و هیات نظارت ابطال انتخابات را اعلام و به ترتیب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب هیات مدیره و وظایف و اختیارات آن

 محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                              محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

 

ماده ۱۷ – عضویت کارفرمایان اعتبار شغل و فعالیتهای مختلف در انجمن های صنفی کارفرمایی متفاوت مجاز است ولی نمی توانند در بیش از یک انجمن صنفی کارفرمایی به عنوان رئیس هیئت مدیره یا دبیر انتخاب شوند .

ماده ۱۸ – هیات مدیره دارای ۵ نفر عضو اصلی و۱  نفر عضو علی البدل بوده که از بین کاندیداهای واجد شرایط ، با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ، برای مدت ۳ سال انتخاب می گردند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم بلامانع است .

ماده ۱۹- هیات مدیره مکلف است ، پس از قطعیت انتخابات ،ظرف یک هفته اولین جلسه خود را تشکیل و از بین خود ، یک رئیس ،یک نایب رئیس یک خزانه دار و از بین اعضای اصلی هیات مدیره یا خارج از آن یک دبیر انتخاب و صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مورد نیاز به منظور انجام تشریفات ثبت ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید .

ماده ۲۰ جلسات هیات مدیره هر۱۵ روز یک بار تشکیل و با حضور اعضاء ( حداقل۳ نفر ) رسمیت می یابد . تصمیمات آن با آراء اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنین بر حسب ضرورت بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا یک چهارم اعضای هیات مدیره بطور فوق العاده تشکیل می گردد .

تبصره ۱- خدمات هیات مدیره افتخاری است مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند .

تبصره ۲- غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب ، بدون ارایه عذر موجه بعنوان استعفای شخصی از سمت هیئت مدیره تلقی می گردد و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آراء جانشین عضو مستعفی خواهند شد . تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر بر عهده هیات مدیره خواهد بود .

ماده ۲۱- هیات مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از به ثبت رسیدن مصوبات مجمع عمومی در وزارت کار و امور اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن ، به نام انجمن صنفی و با امضای مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی انجمن صنفی ( رئیس ، دبیر و خزانه دار ) در بانک یا بانکهای کشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفی را در آن واریز نماید .

ماده ۲۲ – رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال ، دارائیها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد .

تبصره کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیات مدیره یا دبیر ، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی ، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهد آور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند ، با امضاء مشترک رئیس هیات مدیره یا دبیر و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود .

ماده۲۳- در صورت استعفا،فوت،از دست دادن شرایط،سلب عضویت یا غیبت غیر موجه در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیات مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید.

تبصره ۱- مادامی که اکثریت اعضای هیئت مدیره ، سمت خود را حفظ نموده باشند ، انتخابات تکمیلی برای باقیمانده دوره برگزار می گردد .

تبصره۲- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی فوق العاده ، انتخابات هیات مدیره باید تجدید گردد . در این صورت بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن صنفی موظفند مجمع عمومی را جهت انجام انتخابات دعوت نمایند . به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در این زمینه اقدامی صورت نگیرد ، بازرسی یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند .

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

ماده ۲۴- هیات مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی ، در مورد دعوت مجمع عمومی به منظور تجدید انتخاب مسئولان انجمن صنفی اقدامات لازم را بعمل آورد . به گونه ای که تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره انتخابات مسئولان انجمن صنفی انجام شده باشد . حداکثر ۲ ماه پس از پایان دوره بازرس نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند . یک سوم اعضاء تا چهار ماه فرصت دارند تا نسبت به دعوت مجمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند .

تبصره هیات مدیره پس از پایان دوره ماموریت تا تعیین هیات مدیره جدید ، مسئول حفظ کلیه دارائیها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهند بود .

ماده ۲۵ – سایر وظایف و اختیارات هیات مدیره :

۱-     تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی ( دفاتر مالی عضویت )

۲-    اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی

۳-    دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر و بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن صنفی

۴-    بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

۵-    تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیات مدیره به منظور رسیدگی ، به امور جاری انجمن صنفی

۶-    تعیین محل اقامتگاه قانونی و دفتر مرکزی انجمن صنفی ( در صورت تفویض اختیار از طرف مجع عمومی فوق العاده )

۷-    انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین .

۸-    بررسی وضع مالی انجمن صنفی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن

۹-    همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء

۱۰-  وکالت و نمایندگی انجمن در مراجع قانونی ، حقوقی ، قضایی ، دستگاههای دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه

۱۱-  اتخاذ تصمیم در مورد پیمانهای دسته جمعی و بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی

۱۲- تهیه گزارش عملکرد هیات مدیره و ارایه آن به مجمع عمومی

۱۳- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در جلسات مراجع حل اختلاف و کمیته های مختلف نظیر حفاظت فنی و بهداشت کار و نظایر آن با رعایت مقررات قانونی

۱۴- تشکیل کمیته های مختلف ( در صورت لزوم ) از قبیل کمیته حل اختلاف ، کمیته عضویت ، کمیته تدارکات و پشتیبانی ، کمیته امور حقوقی ، کمیته رفاهی و سایر کمیته ها .

ماده ۲۶ – رئیس هیات مدیره دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱-     مراقبت در حسن جریان امور انجمن صنفی و دعوت از اعضای هیات مدیره به تشکیل مرتب جلسه .

۲-    اداره جلسه هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه

۳-    ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی ، جهت اجرا و پی گیری آن .

۴-    امضای کمیته قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان ، مشاوران ، دبیر و سایر مسئولان انجمن صنفی که با تصویب هیات مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد .

۵-    امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفی .

۶-    انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد .

تبصره قسمتی از وظایف رئیس هیئت مدیره که مربوط به امور اداری می باشد ، قابل واگذاری به دبیر انجمن خواهد بود .

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

ماده ۲۷- دبیرخانه انجمن صنفی تحت مسئولیت مستقیم دبیر انجمن و زیر نظر هیات مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیات مدیره در مرکز اصلی انجمن صنفی دایر و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رئیس هیات مدیره یا دبیر و تصویب هیات مدیره ، به کار گمارده می شوند .

ماده ۲۸- وظایف و اختیارات دبیر :

۱-     حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفی

۲-    انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن صنفی

۳-    امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیات مدیره

۴-    تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای کارتهای عضویت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن

۵-    تهیه دفاتر ( عضویت ) و ( امور مالی ) با نظر وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامه ها

۶-    تهیه و تنظیم نشریات مربوط به انجمن صنفی در حدود مقررات قانونی

۷-    ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن صنفی

۸-    مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی ، هیات مدیره و بازرسان

۹-    ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسئولان مربوط .

۱۰-  انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد .

تبصره- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر هیات مدیره مسئول هستند .

ماده ۲۹ – وظایف و اختیارات خزانه دار :

خزانه دار مسئول امور مالی انجمن صنفی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است :

۱-     امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئیس هیات مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور آن به مهر انجمن صنفی .

۲-    اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن صنفی .

۳-    رسیدگی بر صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحسابهای مربوط .

۴-    امضا و صدور کارت عضویت اعضا و به اتفاق رئیس هیات مدیره یا دبیر

۵-    نظارت بر خرید ، فروش ، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول ، غیر منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن صنفی

۶-    ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی

۷-    پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیات مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی

تبصره ۱- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی انجمن صنفی را جهت ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رئیس هیات مدیره ، رونوشت آن را در اختیار بازرسان قرار دهد .

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

 

 

تبصره ۲- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان ، کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن صنفی را برای رسیدگی در محل انجمن صنفی در ازای رسید و برای مدت معین ، در اختیار آنان قرار دهد .

ج- بازرس ، حدود وظایف و اختیارات

ماده ۳۰ – بازرسان انجمن صنفی متشکل از ۱ نفر بازرس اصلی ۱ نفر بازرس علی البدل که با رای مستقیم و مخفی اعضا از بین کاندیداهای واجد شرایط عضو انجمن برای مدت یک سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره های بعدی مشروط به حفظ شرایط لازم بلامانع است .

تبصره در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرایط انتخاب یا سلب عضویت آنها ، بازرس یا بازرسان علی البدل برای بقیه دوره جانشین و عهده دار وظایف آنان خواهند بود .

ماده ۳۱ – وظایف و اختیارات بازرسان :

۱-     نظارت بر کلیه اقدامات هیات مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده .

۲-    رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های انجمن صنفی و مراقبت در حسن جریان امور مالی و اداری انجمن صنفی

۳-    پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین ارایه رونوشت گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی ( حسب مورد ) .

۴-    رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به مجمع عمومی .

۵-    اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم ، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه .

۶-    شرکت در جلسات هیات مدیره ( در صورت لزوم ) بدون داشتن حق رای .

تبصره بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه ، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن صنفی را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به دبیرخانه انجمن صنفی تسلیم دارند . همچنین بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه بطور کتبی و رسمی گزارش نمایند .

فصل چهارم

سایر مقررات

ماده ۳۲- کاندیداهای عضویت در هیات مدیره ، هیات داوری و بازرسان باید دارای شرایط زیر باشند :

۱-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲-    التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۳-    عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی

۴-    نداشتن هر گونه سوء پیشینه کیفری

۵-    داشتن حسن شهرت

۶-    عدم اعتیاد به مواد مخدر

۷-    حداقل۲۵ سال تمام سن

۸-    حداقل تحصیلات فوق دیپلم

۹-    حداقل ۳ سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط ، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت .

۱۰-  متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .

تبصره کاندیداهای اولین دوره هیات مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند .

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

ماده ۳۳ – در اجرای ماده       آئین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء هر دوره حداقل ۵ درصد حق عضویت دریافتی از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد .

ماده ۳۴- در صورت بروز اختلاف بین اعضای هیات مدیره با یکدیگر یا هیات مدیره با بازرسان و یا اعضای انجمن صنفی با هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرسان ، حل آن می تواند در وهله اول از طریق هیات داوری صورت گیرد . به این منظور در صورت درخواست هر یک از طرفین اختلاف، مجمع عمومی فوق العاده با رعایت مقررات مربوط تشکیل و از بین خود ۳ یا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب می نماید . در صورت عدم پذیرش رای هیات داوری از سوی طرفین اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه و مقررات مربوط اقدام می شود . هیات داوری پس از صدور رای خود ،منحل می گردد .

ماده ۳۵- مسئولان انجمن صنفی ، مکلفند هر نوع مدارک ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت کار و امور اجتماعی را جهت بررسی در محل انجمن یا خارج از آن ، در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار دهند .

ماده ۳۶ – انجمن صنفی در موارد زیر منحل می گردد :

۱-     در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده

۲-    گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره و عدم تجدید انتخابات آن .

۳-    در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی کشور .

تبصره ۱- انحلال انجمن ، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قرارداد منعقده قبلی نخواهد بود .

تبصره ۲- چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده منحل گردد، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ یا ۵ نفر بعنوان اعضای هیات تصفیه اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نماید .

تبصره ۳- چنانچه انجمن صنفی به لحاظ عدم تجدید انتخابات هیات مدیره در مهلت مقرر قانونی یا بر اساس رای مراجع قضایی منحل گردد و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر نباشد ، حداکثر ظرف مدت دو هفته بازرسان و رئیس هیات مدیره با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند بود که در صورت عدم وجود هیات تسویه ای مرکب از ۳ یا ۵ نفر از اعضای با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی تشکیل گردد .

ماده ۳۷ – چنانچه حداکثر تا پایان دوره اعتبار هیات مدیره ، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیات مدیره اقدام نشده باشد حداکثر ۲ ماه پس از پایان دوره ، بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضاء اخطار می دهند . یک سوم اعضای انجمن حداکثر تا ۴ ماه فرصت دارند نسبت به تشکیل محمع عمومی و تجدید انتخابات اقدام نمایند و چنانچه در این مدت ( حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره اعتبار هیات مدیره ) تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان یا یک سوم اعضای انجمن مکلف هستند انحلال انجمن را به وزارت کار و امور اجتماعی و در صورت دارا بودن عضویت کانون ، به کانون ذیربط اعلام نمایند . در صورت عدم اقدام ، وزارت کار و امور اجتماعی به هزینه تشکیل از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یا روزنامه محلی مربوط به حوزه ، فعالیت تشکل یا انحلال تشکل را اعلام می نماید .

ماده۳۸- هیات تصفیه مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی نموده ، لیست کاملی از کلیه دارایی های انجمن صنفی شامل اموال منقول و غیر منقول و همچنین صورتی از بدهی های انجمن را تهیه نموده ، دارایی انجمن را پس از تصفیه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تادیه بدهی ها ، ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه ای مابقی را در صورت مازاد با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی در اختیار ……………… قرار دهند و در صورت عدم وجود به ………………….. واگذار شود .

 

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 

 

 

ماده ۳۹ – در صورت عدم انتخاب هیات تصفیه ، بازرسان و رئیس هیات مدیره سابق با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی این وظیفه را عهده دار خواهند بود . در صورت عدم اقدام بازرسان و رئیس هیات مدیره سابق وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به پیگیری قانونی احراز از طریق مراجع ذیربط اقدام می نماید ./م/۷۳۹

ماده ۴۰- هر گونه ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه ، تابع نظر وزارت کار و امور اجتماعی می باشد .

ماده ۴۱ – هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجرا می باشد .

ماده ۴۲ – مهلت های مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهای تعطیل خواهد بود .

این اساسنامه در ۴ فصل و ۴۲ ماده و ۳۹ تبصره در تاریخ  ۳۱/۱/۸۰  با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی و هیئت موسس / فوق العاده و در تاریخ ۹/۱۰/۸۳ با تصویب مجمع عمومی اصلاح و در تاریخ ۸/۴/۹۱ با اصلاحات مجدد به تصویب مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن صنفی کانونهای تبلیغاتی استان فارس رسید .

 

 

 

 

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

محل امضاء

۱

رئیس مجمع

…………………………………..

 

 

 

۲

نایب رئیس مجمع

…………………………………..

 

 

 

۳

منشی مجمع

…………………………………..

 

 

 

…….

………………………….

…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

محل نام و امضای اعضای هیئت رئیسه                                                                       محل تایید وزارت کار و امور اجتماعی

 asasnameh2

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*